Cross-Culture

By focusing on the cultural roots of national behavior, both in society and business, we can foresee and calculate with a surprising degree of accuracy how others will react to our plans for them, and we can make certain assumptions as to how they will approach us.
Richard D. Lewis

Meer dan tien jaar geleden werkte ik op een Europees hoofdkantoor van een Amerikaanse multinational. Een van de mensen met wie ik werkte was een director uit Duitsland. Ze was uitstekend in haar werk en erg gedreven. Ook was ze plezierig om mee te werken. Eens moest ze een presentatie aan de CEO van het bedrijf geven. Hij was Amerikaan. Ze besloot de CEO een dag van tevoren te ontmoeten en de powerpoint presentatie met hem door te nemen. Hij scande de presentatie snel en zei: “dat ziet er goed uit maar kijk even goed naar slides 16 en 17”. Ze volgde zijn advies op, bestudeerde slides 16 en 17 en overtuigde zichzelf ervan dat ze alle informatie op de slides prima kon presenteren. De volgende dag presenteerde ze de slides aan de CEO en de andere senior leaders in de vergaderruimte. Toen ze bij slides 16 en 17 aankwam, presenteerde ze die goed maar de CEO werd woedend. Totaal verrast deed ze haar best om de presentatie goed af te ronden en verliet ze de ruimte. Ze liep meteen mijn kantoor binnen en vertelde me wat er gebeurd was. “Hij zei tegen mij om goed naar slides 16 en 17 te kijken en dat heb ik gedaan. Ik heb het gepresenteerd. Wat heb ik fout gedaan?” Toen hebben we kort gesproken over de directe manier waarop Duitsers feedback geven en de meer indirecte manier waarop Amerikanen dat doen. De CEO wilde dat ze die 2 slides uit de presentatie verwijderd zou hebben. Zij had uit zijn opmerking begrepen dat ze in staat had moeten zijn om haarfijn uit te kunnen leggen en verdedigen wat er op die slides stond.

Dit was een van de vele situaties waarin ik ervoer hoe culturele verschillen een significante impact kunnen hebben op ogenschijnlijk insignificante gesprekken. Sindsdien heb ik altijd meer willen weten over cultuurverschillen en hoe succesvol samen te werken met mensen die een andere culturele achtergrond hebben. In meer dan 10 jaar werkte ik bij enkele multinationals en vond ik het prachtig om in multiculturele teams te werken. Hier leerde ik dat nieuwsgierigheid – de bereidwilligheid om over de ander te leren en de ander te begrijpen – een sleutelrol speelt om succesvol cross-cultureel te kunnen samenwerken.

In de cross-culturele workshops en trainingen die ik bij organisaties geef, creëer ik op maat gemaakte leerervaringen waarin interactieve oefeningen de theorie die ik met de deelnemers deel, verdiepen. Ik werk hierin met groepen van 10 tot 100 personen. Mijn doel is dat mensen meer plezier krijgen in het samenwerken met andere culturen. Ik doe dat door ze aan te sporen tot nieuwsgierigheid, hun bewustzijn te vergroten en ze van de juiste tools te voorzien.

Neem contact met me op als je meer informatie zou willen hebben over hoe je jouw cross-cultural collaboration skills kunt ontwikkelen.