Trainingen

Transformission verzorgt trainingen gericht op coachvaardigheden, persoonlijke effectiviteit, verandermanagement en crossculturele samenwerking.

InCompany Trainingen

InCompany trainingen worden in afstemming met de klant ontwikkeld en liggen allemaal in het verlengde van persoonlijke effectiviteit.

Naar onze trainingen aangaande coaching, crossculturele samenwerking en verandermanagement is de grootste vraag. Neem contact met ons op zodat we samen kunnen onderzoeken of wij een training kunnen aanbieden die aansluit bij jullie leerbehoefte.


Learning Event

Een learning event is een meerdaags event op één locatie waar een breed scala aan trainingen gegeven worden en waar andere vormen van leren – zoals coaching – gepresenteerd worden.

Een learning event kan voor één groot bedrijf of voor meerdere bedrijven in dezelfde industrie samen opgezet worden. Transformission kan een learning event – afhankelijk van de behoefte van de cliënt(en) – vanaf ontwikkeling van het concept tot en met de uitvoering ervan opzetten. Samenwerking en succes zijn de sleutelwoorden. Samen met trainers uit ons netwerk kunnen wij een breed scala aan trainingen verzorgen.


Open inschrijving

Hieronder volgen de trainingen die wij organiseren op basis van open inschrijving. Deze trainingen staan gepland voor het najaar van 2019.

Coachen voor managers

Je wordt steeds meer door collega’s gevraagd om te sparren over verschillende onderwerpen of je hebt een leidinggevende functie. Je wilt mensen begeleiden in het reflecteren op zaken, bewustwording creëren en anderen aansporen zelf initiatief te nemen. Je wilt jezelf ontwikkelen als persoon en als leider.

Inschrijven


Verandermanagement

Je bent steeds meer betrokken bij veranderingen in jouw organisatie of geeft leiding aan projecten die jouw organisatie in ontwikkeling brengen.

Inschrijven


Cross cultural collaboration

Je hebt op je werk contact met mensen van verschillende culturele achtergronden. Je merkt dat culturele verschillen leiden tot andere reacties of een andere houding in situaties.

Inschrijven